"BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN THỜI HẠN ĐẾN 10 NGÀY VÙNG BIỂN KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ" (Từ đêm 15/05 đến ngày 25/05/2024)

I. Tình hình hải văn trong 24h qua
   - Có mưa rào và dông vài nơi.
   - Tầm nhìn xa: Trên 10 km.
   - Gió đông cấp 3 - cấp 4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
II. Dự báo thời tiết biển trong 3 ngày 
Vùng biển                        Ngày
Yếu tố dự báo  
Ngày 16/05 Ngày 17/05 Ngày 18/05
Thanh Hóa Hiện tượng thời tiết Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Có mưa rào và dông vài nơi.  Có mưa rào và dông vài nơi
Tầm nhìn xa Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa Trên 10 km Trên 10 km
Hướng tốc độ gió Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Gió đông nam cấp 3-4.
Tình trạng biển Bình thường Bình thường Bình thường
Nghệ An Hiện tượng thời tiết Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Có mưa rào và dông vài nơi.  Có mưa rào và dông vài nơi
Tầm nhìn xa Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa Trên 10 km Trên 10 km
Hướng tốc độ gió Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Gió đông nam cấp 3-4.
Tình trạng biển Bình thường Bình thường Bình thường
Hà Tĩnh Hiện tượng thời tiết Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Có mưa rào và dông vài nơi.  Có mưa rào và dông vài nơi
Tầm nhìn xa Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa Trên 10 km Trên 10 km
Hướng tốc độ gió Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Gió đông nam cấp 3-4.
Tình trạng biển Bình thường Bình thường Bình thường
III. Dự báo hải văn trong 3 ngày 
Vùng biển Yếu tố dự báo         Ngày Ngày 16/05 Ngày 17/05 Ngày 18/05
Thanh Hóa Thủy triều tại Sầm Sơn Hx (cm) 267 239 212
Thời gian (h) 22 22 22
Hm (cm) 55 83 120
Thời gian (h) 12 12 12
Sóng biển Hm (m) 0,5 – 1,5 1,0 – 2,0 0,5 – 1,5
Hướng Đông Bắc đến Đông Đông Bắc đến Đông Đông đến Đông Nam
Dòng chảy Vận tốc (m/s) 0,3 – 0,6 0,3 – 0,6 0,3 – 0,6
Hướng Tây Bắc đến Bắc Nhiều hướng Nhiều hướng
Nghệ An Thủy triều tại Hòn Ngư Hx (cm) 240 230 210
Thời gian (h) 22 22 22
Hm (cm) 70 90 110
Thời gian (h) 11 13 14
Sóng biển Hm (m) 0,5 – 1,5 1,0 – 2,0 0,5 – 1,5
Hướng Đông Bắc đến Đông Đông Bắc đến Đông Đông đến Đông Nam
Dòng chảy Vận tốc (m/s) 0,4 – 0,7 0,4 – 0,7 0,4 – 0,7
Hướng Tây Bắc Nhiều hướng Nhiều hướng
Hà Tĩnh Thủy triều tại Hoành Sơn Hx (cm) 145 139 128
Thời gian (h) 22 22 23
Hm (cm) 46 58 70
Thời gian (h) 11 13 14
Sóng biển Hm (m) 0,5 – 1,5 1,0 – 2,0 0,5 – 1,5
Hướng Đông Bắc đến Đông Đông Bắc đến Đông Đông đến Đông Nam
Dòng chảy Vận tốc (m/s) 0,4 – 0,7 0,4 – 0,7 0,4 – 0,7
Hướng Tây Bắc Nhiều hướng Nhiều hướng
IV. Dự báo hải văn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 10
 - Mực nước ven biển dao động theo thủy triều và xấp xỉ TBNN
Vùng biển Yếu tố dự báo           Ngày 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05 25/05
Thanh Hóa Thủy triều tại Sầm Sơn Hx (cm) 193 175 202 239 267 294 322  
Thời gian (h) 21 13 13 14 14 15 16  
Hm (cm) 147 156 138 120 92 64 37  
Thời gian (h) 12 8 6 6 6 6 7  
Sóng biển Hm (m) 0,5 – 1,5 1,0 – 2,0 0,5 – 1,5 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0  
Nghệ An Thủy triều tại Hòn Ngư Hx (cm) 200 180 190 210 220 240 250  
Thời gian (h) 22 11 12 13 14 15 16  
Hm (cm) 120 130 110 80 60 40 20  
Thời gian (h) 15 16 4 5 5 6 6  
Sóng biển Hm (m) 0,5 – 1,5 1,0 – 2,0 0,5 – 1,5 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0  
Hà Tĩnh Thủy triều tại Hoành Sơn Hx (cm) 122 110 116 128 133 145 151  
Thời gian (h) 23 11 12 13 14 15 17  
Hm (cm) 75 81 70 52 41 29 17  
Thời gian (h) 15 16 4 5 5 6 6  
Sóng biển Hm (m) 0,5 – 1,5 1,0 – 2,0 0,5 – 1,5 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,0 – 2,0  
Mực nước lấy mốc theo số “0“ hải đồ               
V. Khả năng xuất hiện TTNH và cảnh báo tác động
  - Khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết, hải văn nguy hiểm: ít có khả năng xuất hiện gió mạnh, sóng lớn trên biển.
 - Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên ít có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.
Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 16h00 ngày: 16/05/2024
Bản tin phát lúc: 16h00