Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Xuân Tiến

Luận án của NCS. Nguyễn Xuân Tiến được các thành viên Hội đồng đánh giá là một công trình khoa học nghiêm túc, có khối lượng lớn và có chất lượng, hàm lượng khoa học cao.

Mở rộng cảnh báo sớm, tăng tính chính xác dự báo thiên tai

Dự báo bão (vị trí và cường độ bão) của Việt Nam đã có độ chính xác dần tiệm cận với trình độ dự báo bão của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, sai số vị trí bão chỉ còn 120-150km.

Kế hoạch công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 của Ban tuyên giao Trung ương

Trong thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền đã phát huy vai trò quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc tăng cường đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong công cuộc phòng, chống đại…

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA NGÀNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN GIAI ĐOẠN 2010-2020

Với mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý, động viên và tăng cường sự kết nối giữa các thế hệ của ngành Khí tượng Thủy văn các thời kỳ, Tổng cục trưởng Trần Hồng Thái gửi tới các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị, các cán bộ công chức, viên…

LHQ cảnh báo sóng nhiệt gây chết người không kém Covid-19

Các đợt nóng vượt ngưỡng chịu đựng của con người có thể sớm xảy ra, gây thương vong không kém Covid-19, theo dự thảo báo cáo của Liên Hợp Quốc.

Thông báo khí tương nông nghiệp Bắc Trung Bộ

Thông báo khí tương nông nghiệp Bắc Trung Bộ tuần 14 năm 2021

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ tuần 14

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ tuần 14 năm 2021