BẢN TIN THỦY VĂN HẠN NGẮN TỈNH NGHỆ AN NGÀY 14/5/2024