Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ thực hiện chức năng điều tra cơ bản, dự báo, thông tin tư liệu khí tượng thủy văn; quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai trong phạm vi khu vực…