TIN CẢNH BÁO DÔNG, TỐ, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TRÊN KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ - 14h00

Cảnh báo khả năng xuất hiện: Hiện tại đến 3 giờ tớì các huyện sau có thế xảy ra mưa rào
và dông (Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc mưa đá và gió giật mạnh)
Bỉm Sơn, Hà Trung, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Yên Định, Nông Cống, Cẩm Thủy, Thạch Thành,
Thọ Xuân, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Bá Thước,
TP Vinh, Anh Sơn, Đô Lương, Hưng Nguyên, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ
Hợp, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, Yên Thành,
Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang

 

Sau có thể lan sang các vùng lân cận
3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1