TIN CẢNH BÁO DÔNG, TỐ, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ VÀ MƯA LỚN CỤC BỘ TRÊN KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ - lúc 14h50 ngày 16/05/2024

Cảnh báo khả năng xuất hiện: Hiện tại đến 3 giờ tới, vùng biển khu vực và các huyện sau
có thế xảy ra mưa rào và dông (Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc mưa đá và gió
Triệu Sơn, Thọ Xuân, Như Thanh, Như Xuân,
Hoàng Mai, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương,
Cẩm Xuyên, Kỳ Anh,

 

Sau có thể lan sang các vùng lân cận
3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1