BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN THỜI HẠN 10 NGÀY (Từ đêm 08/5 đến ngày 18/5/2024)

I. Tình hình hải văn trong 24h qua
   - Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
   - Tầm nhìn xa : Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
   - Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m, có thể đạt trên 2m trong mưa dông.
II. Dự báo thời tiết biển trong 3 ngày tới
Vùng biển                        Ngày
Yếu tố dự báo  
Ngày 09/05 Ngày 10/05 Ngày 11/05
Thanh Hóa Hiện tượng thời tiết Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Có mưa rào và dông vài nơi. Có mưa rào và dông vài nơi.
Tầm nhìn xa Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa Trên 10km Trên 10km
Hướng tốc độ gió Gió đông bắc đến đông cấp 3-4 Gió đông nam đến nam cấp 4-5 Gió đông nam đến nam cấp 4-5
Tình trạng biển Bình thường Bình thường Bình thường
Nghệ An Hiện tượng thời tiết Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Có mưa rào và dông vài nơi. Có mưa rào và dông vài nơi.
Tầm nhìn xa Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa Trên 10km Trên 10km
Hướng tốc độ gió Gió đông bắc đến đông cấp 3-4 Gió đông nam đến nam cấp 4-5 Gió đông nam đến nam cấp 4-5
Tình trạng biển Bình thường Bình thường Bình thường
Hà Tĩnh Hiện tượng thời tiết Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Có mưa rào và dông vài nơi. Có mưa rào và dông vài nơi.
Tầm nhìn xa Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa Trên 10km Trên 10km
Hướng tốc độ gió Gió đông bắc đến đông cấp 3-4 Gió đông nam đến nam cấp 4-5 Gió đông nam đến nam cấp 4-5
Tình trạng biển Bình thường Bình thường Bình thường
III. Dự báo hải văn trong 3 ngày tới:
Vùng biển Yếu tố dự báo         Ngày Ngày 09/05 Ngày 10/05 Ngày 11/05
Thanh Hóa Thủy triều tại Sầm Sơn Hx (cm) 304 322 340
Thời gian (h) 15 16 17
Hm (cm) 74 37 18
Thời gian (h) 6 7 8
Sóng biển Hm (m) 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5
Hướng Nhiều hướng Nhiều hướng Đông Nam
Dòng chảy Vận tốc (m/s) 0,3 – 0,6 0,3 – 0,6 0,3 – 0,6
Hướng Nhiều hướng Nhiều hướng Nhiều hướng
Nghệ An Thủy triều tại Hòn Ngư Hx (cm) 250 260 260
Thời gian (h) 15 16 17
Hm (cm) 40 20 0
Thời gian (h) 6 6 7
Sóng biển Hm (m) 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5
Hướng Nhiều hướng Nhiều hướng Đông Nam
Dòng chảy Vận tốc (m/s) 0,4 – 0,7 0,4 – 0,7 0,4 – 0,7
Hướng Tây Bắc Tây Bắc Tây Bắc
Hà Tĩnh Thủy triều tại Hoành Sơn Hx (cm) 151 157 157
Thời gian (h) 15 16 17
Hm (cm) 29 17 6
Thời gian (h) 6 6 7
Sóng biển Hm (m) 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5
Hướng Nhiều hướng Nhiều hướng Đông Nam
Dòng chảy Vận tốc (m/s) 0,4 – 0,7 0,4 – 0,7 0,4 – 0,7
Hướng Tây Bắc Tây Bắc Tây Bắc
IV. Dự báo hải văn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 10
 - Mực nước ven biển dao động theo thủy triều và xấp xỉ TBNN
Vùng biển Yếu tố dự báo           Ngày 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05
Thanh Hóa Thủy triều tại Sầm Sơn Hx (cm) 340 331 322 294 267 239 212  
Thời gian (h) 18 19 20 21 22 22 22  
Hm (cm) 0 0 18 37 55 83 120  
Thời gian (h) 9 9 10 11 12 12 12  
Sóng biển Hm (m) 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5  
Nghệ An Thủy triều tại Hòn Ngư Hx (cm) 260 260 260 250 240 230 210  
Thời gian (h) 18 19 20 21 22 22 22  
Hm (cm) 0 10 20 40 70 90 110  
Thời gian (h) 8 9 9 10 11 13 14  
Sóng biển Hm (m) 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5  
Hà Tĩnh Thủy triều tại Hoành Sơn Hx (cm) 157 157 157 151 145 139 128  
Thời gian (h) 19 20 21 22 22 22 23  
Hm (cm) 6 12 17 29 46 58 70  
Thời gian (h) 8 9 9 10 11 13 14  
Sóng biển Hm (m) 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5