Giới thiệu về Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ (sau đây gọi tắt là Đài Bắc Trung Bộ) là đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn được thành lập từ tháng 12/1994 trên cơ sở hợp nhất Đài KTTV tỉnh Thanh Hóa và Đài KTTV liên tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, với địa bàn quản lý bao gồm 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, theo đó Đài KTTV KV Bắc Trung Bộ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn, có trụ sở đóng tại 144 Lê Hồng Phong, P. Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An.

 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

Đài Bắc Trung Bộ là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thực hiện chức năng điều tra cơ bản, dự báo, thông tin tư liệu khí tượng thủy văn; quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi khu vực Bắc Trung Bộ, gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh; tổ chức thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ

- Ban Lãnh đạo gồm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Văn phòng;

+  Phòng Kế hoạch - Tài chính;

+  Phòng Mạng lưới trạm và Thông tin khí tượng thủy văn;

+  Phòng Dự báo KTTV;

- Các đơn vị trực thuộc:

+ Các Đài KTTV tỉnh: Đài  Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa; Đài  Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh.

+ Mạng lưới trạm: 22 trạm Khí tượng ( trong đó có 4 trạm KT Nông nghiệp; 3 trạm KT Hải văn); 33 trạm Thủy văn; 01 trạm Rađa thời tiết Vinh; 01 trạm Thám không vô tuyến Vinh; 01 trạm Môi trường không khí sinh thái Vinh; 90 điểm đo mưa tự động; 10 điểm kiểm soát môi trường không khí và nước; 12 điểm đo dòng chảy kiệt, 22 trạm Khi tượng tự động, 17 trạm thủy văn tự động, 01 trạm đo bụi tự động.

Cơ cấu tổ chức Đài khí tượng thủy văn bắc trung bộ

Cơ cấu tổ chức Đài Bắc Trung Bộ gồm: 1- Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. 2- Bộ máy giúp việc Giám đốc: a) Văn phòng; b) Phòng Kế hoạch - Tài chính; c) Phòng mạng lưới trạm và thông tin KTTV; d) Phòng Dự báo KTTV;…

Lịch sử phát triển của Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ

Ngày 16 tháng 9 năm 1902 Toàn quyền Đông dư­ơng ra Nghị định thành lập tại Đông Dương Đài Quan sát Từ trường và Khí tượng Trung ương (Đài Phủ Liễn, Hải Phòng).