TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT. SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DO DÒNG CHẢY TRÊN TỈNH NGHỆ AN VÀ HÀ TĨNH.Tin phát lúc 00h15 ngày 17/5/2024