BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN HẠN NGẮN NGÀY 16/01/2023

1. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua.

Mực nước thượng lưu sông cả ở xu thế biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Bảng 1: Bảng mực nước thực đo(cm)
TT Trạm  Sông 15/01 16/01 Xu thế
13h 19h 01h 07h mực nước
1 Quỳ Châu Hiếu 8820 8855 8830 8795 Biến đổi chậm
2 Nghĩa Khánh Hiếu 3006 3007 3006 3006 Biến đổi chậm
3 Mường Xén Cả 13594 13489 13478 13475 Dao động
4 Thạch Giám Cả 6421 6433 6458 6448 Dao động
5 Con Cuông Cả 2335 2340 2352 2330 Biến đổi chậm
6 Dừa Cả 1379 1375 1376 1377 Biến đổi chậm
7 Đô Lương  Cả 1085 1087 1083 1080 Biến đổi chậm
8 Yên Thượng Cả 83 64 57 87 Biến đổi chậm
9 Nam Đàn Cả 44 32 22 53 Biến đổi chậm
  Hmax Hmin  
10 Chợ Tràng Cả 66 -61 Ảnh hưởng triều
11 Cửa Hội Cả 39 -78 Ảnh hưởng triều
* Lưu ý: Trạm Quỳ Châu đã di chuyển lên nên có cao độ mới

2. Dự báo, cảnh báo.

Mực nước thượng lưu sông cả ở xu thế biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu chịu ảnh hưởng của thủy triều.

Bảng 2: Bảng mực nước dự báo(cm)
TT Trạm  Sông 16/01 17/01 Xu thế
13h 19h 01h 07h mực nước
1 Quỳ Châu Hiếu 8825 8850 8835 8790 Biến đổi chậm
2 Nghĩa Khánh Hiếu 3008 3009 3008 3008 Biến đổi chậm
3 Mường Xén Cả 13595 13490 13475 13470 Dao động
4 Thạch Giám Cả 6420 6435 6460 6445 Dao động
5 Con Cuông Cả 2330 2340 2350 2330 Biến đổi chậm
6 Dừa Cả 1380 1378 1380 1380 Biến đổi chậm
7 Đô Lương  Cả 1082 1082 1086 1082 Biến đổi chậm
8 Yên Thượng Cả 93 63 33 95 Biến đổi chậm
9 Nam Đàn Cả 62 33 -4 68 Biến đổi chậm
  Hmax Hmin  
10 Chợ Tràng Cả 60 -55 Ảnh hưởng triều
11 Cửa Hội Cả 35 -65 Ảnh hưởng triều

 

 

 

 

 Thời tiết ngày 21/6: Mưa to nhưng nhiều nơi vẫn nóng bức

(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.

Tin nắng nóng

Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C