BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT BIỂN (Từ ngày 07/12 đến ngày 16/12/2021)

I. Thời tiết trên biển trong 72 giờ tới
      Vùng biển Thanh Hóa và Nghệ An trong 24 giờ tới:
- Không mưa.
- Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
- Gió đông bắc cấp 5.
      Vùng biển Hà Tĩnh trong 24 giờ tới:
- Không mưa.
- Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
- Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Biể động nhẹ.
      48 - 72 giờ: Áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, sau được tăng cường nên mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Biển động nhẹ.
II. Dự báo sóng:
Vùng biển Ngày 07/12 Ngày 08/12 Ngày 09/12 Từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2021
Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng Nhận định  
Thanh Hóa 0,5 – 1,5 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Nghệ An 1,0 – 2,0 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ
Hà Tĩnh 1,0 – 2,0 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ
III. Dự báo dòng chảy:
Vùng biển Ngày 07/12 Ngày 08/12 Ngày 09/12 Từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2021
Tốc độ (m/s) Hướng Tốc độ (m/s) Hướng Tốc độ (m/s) Hướng Nhận định
Thanh Hóa 0,2 – 0,5 Tây Nam 0,2 – 0,5 Tây Nam 0,2 – 0,5 Tây đến Tây Nam Vận tốc 0,3 – 0,5 m/s
Nghệ An 0,3 – 0,6 Đông Nam đến Nam 0,3 – 0,6 Đông Nam đến Nam 0,3 – 0,6 Đông Nam đến Nam Vận tốc 0,3 – 0,5 m/s
Hà Tĩnh 0,3 – 0,6 Đông Nam đến Nam 0,3 – 0,6 Đông Nam đến Nam 0,3 – 0,6 Đông Nam đến Nam Vận tốc 0,3 – 0,5 m/s
IV. Dự báo thủy triều
         Tỉnh
Ngày
Sầm Sơn (Thanh Hóa) Hòn Ngư (Nghệ An) Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
Đỉnh triều Chân triều Đỉnh triều Chân triều Đỉnh triều Chân triều
H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h)
07/12 3,5 4 0,1 19 2,9 4 0,1 19 1,7 4 0,1 19
08/12 3,7 5 0,0 20 3,0 5 0,0 20 1,8 5 0,1 20
09/12 3,7 6 0,0 21 3,0 6 0,1 20 1,8 6 0,1 20
10/12 3,6 7 0,1 22 3,0 7 0,2 21 1,8 7 0,2 21
11/12 3,4 8 0,4 23 2,9 7 0,5 22 1,7 8 0,3 22
12/12 3,1 9 0,7 23 2,7 8 0,7 23 1,6 9 0,5 23
13/12 2,8 9 1,1 23 2,5 9 0,7 23 1,5 9 0,5 23
14/12 2,3 10 1,1 23 2,3 9 1,0 0 1,4 9 0,6 0
15/12 1,9 8 1,6 1 2,1 9 1,3 1 1,3 10 0,8 1
16/12 2.3 1 1.1 17 2.1 23 1.0 16 1.3 23 0.6 16

Thời tiết ngày 21/6: Mưa to nhưng nhiều nơi vẫn nóng bức

(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.

Tin nắng nóng

Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C