BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN THỜI HẠN 10 NGÀY (Từ đêm 10/5 đến ngày 20/5/2024)

I. Tình hình hải văn trong 24h qua
   - Có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
   - Tầm nhìn xa: Trên 10 km.
   - Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.
II. Dự báo thời tiết biển trong 3 ngày 
Vùng biển                        Ngày
Yếu tố dự báo  
Ngày 11/05 Ngày 12/05 Ngày 13/05
Thanh Hóa Hiện tượng thời tiết Có mưa rào và dông vài nơi. Có mưa rào và dông vài nơi. Có mưa rào và dông vài nơi.
Tầm nhìn xa Trên 10km Trên 10km Trên 10km
Hướng tốc độ gió Gió đông nam cấp 4-5 Gió đông nam cấp 4-5 Gió đông nam cấp 4-5
Tình trạng biển Bình thường Bình thường Bình thường
Nghệ An Hiện tượng thời tiết Có mưa rào và dông vài nơi. Có mưa rào và dông vài nơi. Có mưa rào và dông vài nơi.
Tầm nhìn xa Trên 10km Trên 10km Trên 10km
Hướng tốc độ gió Gió đông nam cấp 4-5 Gió đông nam cấp 4-5 Gió đông nam cấp 4-5
Tình trạng biển Bình thường Bình thường Bình thường
Hà Tĩnh Hiện tượng thời tiết Có mưa rào và dông vài nơi. Có mưa rào và dông vài nơi. Có mưa rào và dông vài nơi.
Tầm nhìn xa Trên 10km Trên 10km Trên 10km
Hướng tốc độ gió Gió đông nam cấp 4-5 Gió đông nam cấp 4-5 Gió đông nam cấp 4-5
Tình trạng biển Bình thường Bình thường Bình thường
III. Dự báo hải văn trong 3 ngày 
Vùng biển Yếu tố dự báo         Ngày Ngày 11/05 Ngày 12/05 Ngày 13/05
Thanh Hóa Thủy triều tại Sầm Sơn Hx (cm) 340 340 331
Thời gian (h) 17 18 19
Hm (cm) 18 0 0
Thời gian (h) 8 9 9
Sóng biển Hm (m) 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5
Hướng Đông đến Đông Nam Đông Nam đến Nam Đông Nam đến Nam
Dòng chảy Vận tốc (m/s) 0,3 – 0,6 0,3 – 0,6 0,3 – 0,6
Hướng Nhiều hướng Nhiều hướng Nhiều hướng
Nghệ An Thủy triều tại Hòn Ngư Hx (cm) 260 260 260
Thời gian (h) 17 18 19
Hm (cm) 0 0 10
Thời gian (h) 7 8 9
Sóng biển Hm (m) 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5
Hướng Đông Nam Đông Nam Đông Nam
Dòng chảy Vận tốc (m/s) 0,4 – 0,7 0,4 – 0,7 0,4 – 0,7
Hướng Nhiều hướng Nhiều hướng Nhiều hướng
Hà Tĩnh Thủy triều tại Hoành Sơn Hx (cm) 157 157 157
Thời gian (h) 17 19 20
Hm (cm) 6 6 12
Thời gian (h) 7 8 9
Sóng biển Hm (m) 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5
Hướng Đông Nam Đông Nam Đông Nam
Dòng chảy Vận tốc (m/s) 0,4 – 0,7 0,4 – 0,7 0,4 – 0,7
Hướng Nhiều hướng Nhiều hướng Nhiều hướng
IV. Dự báo hải văn từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 10
 - Mực nước ven biển dao động theo thủy triều và xấp xỉ TBNN
Vùng biển Yếu tố dự báo           Ngày 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05
Thanh Hóa Thủy triều tại Sầm Sơn Hx (cm) 322 294 267 239 212 193 175  
Thời gian (h) 20 21 22 22 22 21 13  
Hm (cm) 18 37 55 83 120 147 156  
Thời gian (h) 10 11 12 12 12 12 8  
Sóng biển Hm (m) 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5  
Nghệ An Thủy triều tại Hòn Ngư Hx (cm) 260 250 240 230 210 200 180  
Thời gian (h) 20 21 22 22 22 22 11  
Hm (cm) 20 40 70 90 110 120 130  
Thời gian (h) 9 10 11 13 14 15 16  
Sóng biển Hm (m) 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5  
Hà Tĩnh Thủy triều tại Hoành Sơn Hx (cm) 157 151 145 139 128 122 110  
Thời gian (h) 21 22 22 22 23 23 11  
Hm (cm) 17 29 46 58 70 75 81  
Thời gian (h) 9 10 11 13 14 15 16  
Sóng biển Hm (m) 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 0,5 – 1,5 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5  
Mực nước lấy mốc theo số “0“ hải đồ