BẢN TIN THỦY VĂN HẠN NGẮN TỈNH NGHỆ AN NGÀY 25/05/2023

1. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua
      Mực nước trên sông Hiếu ở xu thế  biến đổi chậm
      Mực nước thượng lưu sông cả ở xu thế biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu chịu ảnh hưởng của thủy triều.
Bảng 1: Bảng mực nước thực đo(cm)
TT Trạm  Sông 24/05 25/05 Xu thế
13h 19h 01h 07h mực nước
1 Quỳ Châu Hiếu 8833 8869 8837 8792 Biến đổi chậm
2 Nghĩa Khánh Hiếu 2980 2978 2990 3002 Biến đổi chậm
3 Mường Xén Cả 13509 13645 13475 13470 Dao động
4 Thạch Giám Cả 6457 6500 6461 6474 Dao động
5 Con Cuông Cả 2320 2320 2342 2262 Biến đổi chậm
6 Dừa Cả 1380 1354 1387 1416 Biến đổi chậm
7 Đô Lương  Cả 1077 1080 1079 1078 Biến đổi chậm
8 Yên Thượng Cả 10 138 124 58 Biến đổi chậm
9 Nam Đàn Cả -46 99 92 14 Biến đổi chậm
  Hmax Hmin  
10 Chợ Tràng Cả 115 -103 Ảnh hưởng triều
11 Cửa Hội Cả 98 -127 Ảnh hưởng triều
* Lưu ý: Trạm Quỳ Châu đã di chuyển lên nên có cao độ mới
2. Dự báo, cảnh báo.
      Mực nước trên sông Hiếu ở xu thế biến đổi chậm.
      Mực nước thượng lưu sông cả ở xu thế biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu chịu ảnh hưởng của thủy triều.
Bảng 2: Bảng mực nước dự báo(cm)
TT Trạm  Sông 25/05 26/05 Xu thế
13h 19h 01h 07h mực nước
1 Quỳ Châu Hiếu 8798 8819 8810 8781 Biến đổi chậm
2 Nghĩa Khánh Hiếu 2977 2976 2979 2983 Biến đổi chậm
3 Mường Xén Cả 13499 13582 13475 13469 Dao động
4 Thạch Giám Cả 6473 6491 6464 6470 Dao động
5 Con Cuông Cả 2341 2364 2353 2320 Biến đổi chậm
6 Dừa Cả 1386 1382 1398 1412 Biến đổi chậm
7 Đô Lương  Cả 1081 1081 1081 1080 Biến đổi chậm
8 Yên Thượng Cả 13 150 99 40 Biến đổi chậm
9 Nam Đàn Cả -43 117 68 -2 Biến đổi chậm
  Hmax Hmin  
10 Chợ Tràng Cả 120 -105 Ảnh hưởng triều
11 Cửa Hội Cả 100 -125 Ảnh hưởng triều
     Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế xã hội: Hiện nay lượng dòng chảy trong sông không cao, các chuỗi hồ chứa phía thượng lưu cần có kế hoạch điều tiết nước hợp ly ́để đảm bảo cung cấp nước cho nông nghiệp và phục vụ giao thông thủy.

Thời tiết ngày 21/6: Mưa to nhưng nhiều nơi vẫn nóng bức

(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.

Tin nắng nóng

Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C