Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ tuần 5 năm 2021

Thông báo hạn hán khu vực Bắc Trung Bộ Tuần 5 năm 2021

Làm sao để công tác dự báo thời tiết không chỉ nhằm phòng tránh thiên tai, giảm thiểu rủi ro, mà còn tham gia tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đó là niềm trăn trở của Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường). Để làm được điều này, ngoài nhiệm vụ chính trị là đưa ra các bản tin dự báo thời tiết chung thì Tổng cục Khí tượng Thủy…

'Thiên tai cực đoan sẽ lặp lại'

Năm 2020, thiên tai bất thường trên cả nước với 16 loại hình. Theo chuyên gia, đây là vận động bình thường trên toàn cầu do biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan sẽ là câu chuyện của tương lai.

Chuyện những người 'đếm mưa, đo nước'

Mỗi khi bão lũ tràn về, cán bộ Trạm Thủy văn Sơn Diệm (xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) lại lao ra sông 'đếm mưa, đo nước'.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021 CỦA ĐÀI KTTV KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

Được sự nhất trí của Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, sáng ngày 07/12/2020, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Bắc Trung Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.