Cơn bão khủng khiếp trong lịch sử sát hại cả 500.000 người

Cơn bão khủng khiếp trong lịch sử sát hại cả 500.000 người TPO - Trên thế giới từng xuất hiện những cơn bão khủng khiếp khiến hàng 100.000 người chết cũng như gây thiệt hại tới cả 100 tỷ USD. Cơn bão nào khủng khiếp trong lịch sử khi sát hại cả 500.000 người?

Liên Hiệp quốc cảnh báo rằng thế giới có nguy cơ trở thành “địa ngục” đối với hàng triệu người nếu các nhà lãnh đạo không hành động vì khí hậu

Từ năm 2000 đến năm 2019, đã có 7.348 thiên tai lớn - bao gồm động đất, sóng thần và bão - cướp đi sinh mạng của 1,23 triệu người, ảnh hưởng đến 4,2 tỷ người và gây thiệt hại kinh tế toàn cầu 2,97 nghìn tỷ USD, theo Văn phòng Giảm thiểu rủi ro…