BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN (Từ ngày 18/03 – 27/03/2020)

I. Dự báo sóng. Vùng biển Ngày 18/03 Ngày 19/03 Ngày 20/03 Từ ngày 21 -27/03/2020 Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng Nhận định Thanh Hóa 0,5 - 1,0 Đông đến Đông Nam 0,5 - 1,0 Đông Nam 0,5 - 1,0 Đông Nam Sóng cao 0.5 – 1.5m, biển…

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN (Từ ngày 12/03 – 21/03/2020)

I. Dự báo sóng. Vùng biển Ngày 12/03 Ngày 13/03 Ngày 14/03 Từ ngày 15 -21/03/2020 Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng Nhận định Thanh Hóa 1,0 - 2,0 Đông Nam 1,0 - 2,0 Đông Bắc 1,0 - 2,0 Đông Bắc Sóng cao 1,0 - 2,0m, biển động nhẹ…