BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN (Từ ngày 26/03 – 04/04/2020)

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

PHÒNG DỰ BÁO KTTV

Số: 85-ĐKVBTB-DB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                           Vinh, ngày 26 tháng 03 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN

(Từ ngày 26/03 – 04/04/2020)

  1. Dự báo sóng.

Vùng biển

Ngày 26/03

Ngày 27/03

Ngày 28/03

Từ ngày 29 -04/04/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Nhận định

Thanh Hóa

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,5 - 2,5

Đông Nam

1,5 - 2,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ

Nghệ An

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,5 - 2,5

Đông Nam

1,5 - 2,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ

Hà Tĩnh

1,0 - 2,0

Đông Nam

1,5 - 2,5

Đông Nam

1,5 - 2,5

Đông Nam

Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ

  1. Dự báo dòng chảy.

Vùng biển

Ngày 26/03

Ngày 27/03

Ngày 28/03

Từ ngày 29 -04/04/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Nhận định

Thanh Hóa

0,2 – 0,4

Đông Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc đến Bắc

Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s

Nghệ An

0,2 – 0,4

Đông Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc đến Bắc

Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s

Hà Tĩnh

0,2 – 0,4

Đông Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc đến Bắc

0,2 – 0,4

Đông Bắc đến Bắc

Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s

III. Dự báo thủy triều.

          Tỉnh

Ngày

Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Hòn Ngư (Nghệ An)

Hoành Sơn (Hà Tĩnh)

Đỉnh triều

Chân triều

Đỉnh triều

Chân triều

Đỉnh triều

Chân triều

H (m)

Txh

(h)

H (m)

Txh

(h)

H (m)

Txh (h)

H (m)

Txh (h)

H (m)

Txh (h)

H (m)

Txh (h)

26/03

2.0

4

1.4

22

1.9

14

0.9

20

1.2

14

0.6

20

27/03

1.9

14

1.6

24

1.9

15

1.0

21

1.2

15

0.6

21

28/03

2.1

16

1.5

9

2.0

16

1.0

8

1.2

16

0.6

8

29/03

2.3

17

1.3

9

2.0

17

0.8

9

1.2

17

0.5

9

30/03

2.5

18

1.0

10

2.0

18

0.7

9

1.2

18

0.5

9

31/03

2.6

20

0.8

10

2.1

19

0.6

10

1.3

19

0.4

10

01/04

2.8

21

0.6

11

2.2

21

0.5

10

1.3

21

0.3

10

02/04

2.9

22

0.6

12

2.3

23

0.5

11

1.4

23

0.3

11

03/04

2.9

22

0.5

13

2.4

23

0.5

13

1.5

24

0.3

13

04/04

2.9

0

0.5

15

2.3

23

0.5

14

1.4

24

0.3

14


 

  • Mực nước lấy mốc theo số “0“ hải đồ
  • Bản tin phát lúc: 10h00     

 

Dự báo viên:

                                  Trần Anh Nam

Thời tiết ngày 21/6: Mưa to nhưng nhiều nơi vẫn nóng bức

(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.

Tin nắng nóng

Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C