BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN (Từ ngày 18/10 – 27/10/2020)

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

PHÒNG DỰ BÁO KTTV

Số: 291/ĐKVBTB-DB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                           Vinh, ngày 18 tháng 10 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN

(Từ ngày 18/10 – 27/10/2020)

I, Dự báo sóng

Vùng biển

Ngày 18/10

Ngày 19/10

Ngày 20/10

Từ ngày 21-27/10/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Nhận định

Thanh Hóa

2,0 - 4,0

Đông đến Đông Bắc

2,0 - 3,0

Đông Bắc

1,5 - 2,5

Đông Bắc

Sóng cao 2,0 – 4,0m, biển động

Nghệ An

2,0 - 4,0

Đông Bắc

2,0 - 4,0

Đông Bắc

2,0 - 4,0

Đông Bắc

Sóng cao 3,0 – 5,0m, biển động rất mạnh

Hà Tĩnh

2,0 - 4,0

Đông Bắc

2,0 - 4,0

Đông Bắc

2,0 - 4,0

Đông Bắc

Sóng cao 3,0 – 5,0m, biển động rất mạnh

II, Dự báo dòng chảy

Vùng biển

Ngày 18/10

Ngày 19/10

Ngày 20/10

Từ ngày 21-27/10/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Nhận định

Thanh Hóa

0,4 - 0,7

Tây Nam đến Nam

0,3 - 0,7

Tây Nam đến Nam

0,3 - 0,5

Tây Nam đến Nam

Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s

Nghệ An

0,4 - 0,8

Nam đến Đông Nam

0,4 - 0,8

Nam đến Đông Nam

0,4 - 0,7

Nam đến Đông Nam

Vận tốc 0,5 - 1,0 m/s

Hà Tĩnh

0,4 - 0,8

Nam đến Đông Nam

0,4 - 0,8

Nam đến Đông Nam

0,4 - 0,7

Nam đến Đông Nam

Vận tốc 0,5 - 1,0 m/s

III, Dự báo thủy triều

          Tỉnh

Ngày

Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Hòn Ngư (Nghệ An)

Hoành Sơn (Hà Tĩnh)

Đỉnh triều

Chân triều

Đỉnh triều

Chân triều

Đỉnh triều

Chân triều

H (m)

Txh

(h)

H (m)

Txh

(h)

H (m)

Txh (h)

H (m)

Txh (h)

H (m)

Txh (h)

H (m)

Txh (h)

18/10

2,3

0

1,5

14

2,5

1

1,3

19

1,5

1

0,8

19

19/10

2,7

2

1,2

16

2,7

2

1,0

19

1,6

3

0,6

19

20/10

2,9

4

0,9

20

2,8

3

0,7

20

1,7

4

0,5

20

21/10

3,1

5

0,6

21

2,8

5

0,6

20

1,7

5

0,4

20

22/10

3,3

6

0,5

22

2,8

6

0,5

21

1,7

6

0,3

21

23/10

3,3

7

0,5

23

2,9

7

0,6

22

1,7

7

0,4

22

24/10

3,3

9

0,5

23

2,8

8

0,7

23

1,7

9

0,5

23

25/10

3,2

10

0,6

23

2,8

10

0,7

1

1,7

10

0,5

1

26/10

3.0

11

0.6

23

2.8

11

0.9

0

1.7

11

0.6

0

27/10

2.9

12

0.9

2

2.7

12

1.1

2

1.6

12

0.7

2


 

Mực nước lấy mốc theo số “0“ hải đồ              

        Bản tin phát lúc: 10h00

                                                     

 

Dự báo viên

Trần Anh Nam 

Thời tiết ngày 21/6: Mưa to nhưng nhiều nơi vẫn nóng bức

(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.

Tin nắng nóng

Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C