BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN (Từ ngày 16/04 đến ngày 25/04/2021)

I. Dự báo sóng
Vùng biển Ngày 16/04 Ngày 17/04 Ngày 18/04 Từ ngày 19/04 đến ngày 25/04/2021
Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng Nhận định
Thanh Hóa 1,0 – 2,0 Đông Nam 1,5 – 2,5 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ
Nghệ An 1,0 – 2,0 Đông Nam 1,5 – 2,5 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc đến Đông Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ
Hà Tĩnh 1,0 – 2,0 Đông Nam 1,5 – 2,5 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc đến Đông Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ
II. Dự báo dòng chảy
Vùng biển Ngày 16/04 Ngày 17/04 Ngày 18/04 Từ ngày 19/04 đến ngày 25/04/2021
Tốc độ (m/s) Hướng Tốc độ (m/s) Hướng Tốc độ (m/s) Hướng Nhận định
Thanh Hóa 0,3 - 0,5 Đông Bắc đến Bắc 0,3 - 0,5 Đông Bắc đến Bắc 0,3 - 0,5 Đông Bắc đến Bắc Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Nghệ An 0,3 - 0,5 Tây đến Tây Bắc 0,3 - 0,5 Tây đến Tây Bắc 0,3 - 0,5 Tây đến Tây Bắc Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Hà Tĩnh 0,3 - 0,5 Tây đến Tây Bắc 0,3 - 0,5 Tây đến Tây Bắc 0,3 - 0,5 Tây đến Tây Bắc Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
III. Dự báo thủy triều
         Tỉnh
Ngày
Sầm Sơn (Thanh Hóa) Hòn Ngư (Nghệ An) Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
Đỉnh triều Chân triều Đỉnh triều Chân triều Đỉnh triều Chân triều
H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h)
16/04 2,4 16 1,1 8 2,1 16 0,7 8 1,3 16 0,5 8
17/04 2,6 17 0,9 9 2,1 17 0,6 8 1,3 17 0,4 8
18/04 2,7 18 0,7 9 2,2 18 0,5 9 1,3 18 0,3 9
19/04 2,8 19 0,6 10 2,2 19 0,5 9 1,3 19 0,3 9
20/04 2,9 21 0,5 11 2,4 22 0,5 11 1,5 22 0,3 11
21/04 2,9 22 0,5 12 2,4 23 0,6 12 1,5 23 0,4 12
22/04 2,9 22 0,6 13 2,4 23 0,7 13 1,5 24 0,5 13
23/04 2,9 0 0,6 15 2,3 23 0,7 15 1,4 23 0,5 15
24/04 2,7 0 0,8 16 2,4 0 0,7 16 1,5 1 0,5 16
25/04 2,5 1 1,1 18 2,2 1 0,8 17 1,3 1 0,5 17

Thời tiết ngày 21/6: Mưa to nhưng nhiều nơi vẫn nóng bức

(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.

Tin nắng nóng

Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C