BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN (Từ ngày 15/09 – 24/09/2020)

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

PHÒNG DỰ BÁO KTTV

Số: 258/ĐKVBTB-DB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                           Vinh, ngày 15 tháng 9 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN

(Từ ngày 15/09 – 24/9/2020)

  1. Dự báo sóng.

Vùng biển

Ngày 15/9

Ngày 16/9

Ngày 17/9

Từ ngày 18/9-24/9/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Nhận định

Thanh Hóa

0,5 - 1,0

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động

Nghệ An

0,5 - 1,0

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động

Hà Tĩnh

0,5 - 1,0

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

0,5 - 1,5

Đông Nam

Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động

  1. Dự báo dòng chảy.

Vùng biển

Ngày 15/9

Ngày 16/9

Ngày 17/9

Từ ngày 18/9-24/9/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Nhận định

Thanh Hóa

0,2 - 0,3

Đông Bắc đến Đông

0,2 - 0,4

Đông Bắc đến Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc đến Bắc

Vận tốc 0,3 - 0,6 m/s

Nghệ An

0,2 - 0,3

Đông Bắc đến Đông

0,2 - 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 - 0,4

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc 0,3 - 0,6 m/s

Hà Tĩnh

0,2 - 0,3

Đông Bắc đến Đông

0,2 - 0,4

Bắc đến Đông Bắc

0,2 - 0,4

Bắc đến Đông Bắc

Vận tốc 0,3 - 0,6 m/s

III. Dự báo thủy triều.

          Tỉnh

Ngày

Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Hòn Ngư (Nghệ An)

Hoành Sơn (Hà Tĩnh)

Đỉnh triều

Chân triều

Đỉnh triều

Chân triều

Đỉnh triều

Chân triều

H (m)

Txh

(h)

H (m)

Txh

(h)

H (m)

Txh (h)

H (m)

Txh (h)

H (m)

Txh (h)

H (m)

Txh (h)

15/09

3.1

14

0.6

4

2.8

14

0.8

3

1.7

14

0.5

3

16/09

3.1

14

0.6

5

2.8

14

0.7

4

1.7

15

0.5

4

17/09

2.9

15

0.6

6

2.7

15

0.7

6

1.6

15

0.5

6

18/09

2.8

16

0.8

8

2.5

15

0.7

7

1.5

16

0.5

7

19/09

2.7

17

0.9

8

2.4

16

0.7

8

1.4

17

0.5

8

20/09

2.3

0

1.3

11

2.4

2

1.0

8

1.5

2

0.6

8

21/09

2,4

1

1,5

16

2,5

3

1,2

20

1,5

3

0,8

20

22/09

2.6

4

1.2

20

2.6

4

0.9

21

1.6

4

0.6

21

23/09

2.7

5

1.1

21

2.7

5

0.8

22

1.7

5

0.5

22

24/09

2.9

7

0.6

23

2.6

7

0.7

22

1.6

7

0.5

22


Mực nước lấy mốc theo số “0“ hải đồ                           

Bản tin phát lúc: 10h00        

Dự báo viên:

Trần Anh Nam

Tin nắng nóng

Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C

Cảnh báo mưa rào và dông trên khu vực Bắc Trung Bộ

Qua theo dõi trên ảnh mây Vệ tinh và ảnh mây Rada thời tiết Vinh, mây đối lưu đang phát triển trên khu vực tỉnh Thanh Hóa và biên giới tỉnh Nghệ An. - Độ PHVT lớn nhất: Zmax = 32 dBZ. - Di chuyển theo hướng Đông Nam. -…

Dự báo thời tiết trên đất liền tỉnh Nghệ An (Đêm 19 ngày 20 tháng 6 năm 2017)

* Khu vực đồng bằng ven biển Mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và chiều tối có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng. Gió nhẹ. - Nhiệt độ: 27 - 320C - Độ ẩm: 80 - 90%

Dự báo thời tiết trên đất liền tỉnh Nghệ An (Đêm 18 ngày 19 tháng 6 năm 2017)

Khu vực đồng bằng ven biển Mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và chiều tối có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng. Gió nhẹ. - Nhiệt độ: 26 - 310C - Độ ẩm: 80 - 90%