BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN (Từ ngày 08/08 – 17/08/2020)

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

PHÒNG DỰ BÁO KTTV

Số: 221/ĐKVBTB-DB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                           Vinh, ngày 08 tháng 08 năm 2020

 

BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN

(Từ ngày 08/08 – 17/08/2020)

  1. Dự báo sóng.

Vùng biển

Ngày 08/08

Ngày 09/08

Ngày 10/08

Từ ngày 11/8-17/8/2020

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Độ cao (m)

Hướng

Nhận định

Thanh Hóa

0,5 – 1,5

Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam đến Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ

Nghệ An

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam đến Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ

Hà Tĩnh

0,5 – 1,5

Đông đến Đông Nam

0,5 – 1,5

Đông Nam đến Nam

1,0 – 2,0

Đông Nam đến Nam

Sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động nhẹ

  1. Dự báo dòng chảy.

Vùng biển

Ngày 08/08

Ngày 09/08

Ngày 10/08

Từ ngày 11/8-17/8/2020

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Vận tốc (m/s)

Hướng

Nhận định

Thanh Hóa

0,2 - 0,4

Đông Bắc
đến Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc
đến Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc
đến Bắc

Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s

Nghệ An

0,2 - 0,4

Đông Bắc
đến Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc
đến Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc
đến Bắc

Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s

Hà Tĩnh

0,2 - 0,4

Đông Bắc
đến Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc
đến Bắc

0,2 - 0,4

Đông Bắc
đến Bắc

Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s

III. Dự báo thủy triều.

          Tỉnh

Ngày

Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Hòn Ngư (Nghệ An)

Hoành Sơn (Hà Tĩnh)

Đỉnh triều

Chân triều

Đỉnh triều

Chân triều

Đỉnh triều

Chân triều

H (m)

Txh

(h)

H (m)

Txh

(h)

H (m)

Txh (h)

H (m)

Txh (h)

H (m)

Txh (h)

H (m)

Txh (h)

08/08

2.4

18

12.9

10

2.3

18

0.7

9

1.4

18

0.5

9

09/08

2.2

18

1.2

10

2.1

18

0.9

10

1.3

18

0.6

10

10/08

1.9

17

1.5

11

2.0

18

1.1

10

1.2

18

0.7

10

11/08

1.7

2

1.7

6

1.9

18

1.3

23

1.2

18

0.8

23

12/08

2.0

14

1.6

2

1.9

17

1.3

23

1.2

18

0.8

23

13/08

2.3

12

1.3

2

1.9

17

1.1

0

1.2

17

0.7

0

14/08

2.5

13

1.1

2

2.0

11

0.9

1

1.2

11

0.6

1

15/08

2.8

13

0.8

3

2.3

13

0.8

2

1.4

13

0.5

2

16/08

2.9

13

0.6

4

2.5

14

0.7

3

1.5

14

0.5

3

17/08

3.1

14

0.5

4

2.6

14

0.6

4

1.6

15

0.4

4


  • Mực nước lấy mốc theo số “0“ hải đồ
  • Bản tin phát lúc: 10h00

Dự báo viên

Phan Thị Tòan

Thời tiết ngày 21/6: Mưa to nhưng nhiều nơi vẫn nóng bức

(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.

Tin nắng nóng

Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C