BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN (Từ ngày 05/06 đến ngày 14/06/2021)

I. Dự báo sóng
Vùng biển Ngày 05/06 Ngày 06/06 Ngày 07/06 Từ ngày 08/06 đến ngày 14/06/2021
Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng Nhận định  
Thanh Hóa 0,5 – 1,5 Đông Bắc 0,5 – 1,5 Nam đến Đông Nam 0,5 – 1,5 Tây Nam Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ
Nghệ An 0,5 – 1,5 Đông Bắc 0,5 – 1,5 Nam đến Đông Nam 0,5 – 1,5 Nam đến Tây Nam Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ
Hà Tĩnh 0,5 – 1,5 Đông Bắc 0,5 – 1,5 Nam đến Đông Nam 0,5 – 1,5 Nam đến Tây Nam Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ
II. Dự báo dòng chảy
Vùng biển Ngày 05/06 Ngày 06/06 Ngày 07/06 Từ ngày 08/06 đến ngày 14/06/2021
Tốc độ (m/s) Hướng Tốc độ (m/s) Hướng Tốc độ (m/s) Hướng Nhận định
Thanh Hóa 0,2 – 0,4 Tây Bắc 0,2 – 0,4 Tây Bắc 0,2 – 0,4 Đông Bắc Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Nghệ An 0,2 – 0,4 Tây Bắc 0,2 – 0,4 Tây Bắc đến Bắc 0,2 – 0,4 Đông Bắc Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Hà Tĩnh 0,2 – 0,4 Tây Bắc 0,2 – 0,4 Tây Bắc đến Bắc 0,2 – 0,4 Đông Bắc Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
III. Dự báo thủy triều
         Tỉnh
Ngày
Sầm Sơn (Thanh Hóa) Hòn Ngư (Nghệ An) Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
Đỉnh triều Chân triều Đỉnh triều Chân triều Đỉnh triều Chân triều
H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h)
05/06 2,6 22 0,6 12 2,3 21 0,7 12 1,4 22 0,5 12
06/06 1,9 21 1,4 14 2,0 22 1,1 14 1,2 22 0,7 14
07/06 1,7 18 1,6 8 1,8 22 1,3 15 1,1 22 0,8 15
08/06 2,4 14 1,1 5 2,0 13 0,9 4 1,2 13 0,6 4
09/06 2,7 15 0,8 6 2,2 14 0,7 5 1,3 14 0,5 5
10/06 2,9 15 0,6 6 2,3 15 0,5 5 1,4 15 0,3 5
11/06 3,0 16 0,5 7 2,4 16 0,3 6 1,5 16 0,2 6
12/06 3,1 16 0,3 7 2,5 17 0,2 6 1,5 17 0,2 6
13/06 3,2 17 0,2 8 2,6 17 0,2 7 1,6 18 0,2 7
14/06 3,2 18 0,1 8 2,6 18 0,2 8 1,6 18 0,2 8
Mực nước lấy mốc theo số “0“ hải đồ                 
Bản tin phát lúc: 09h30  

Thời tiết ngày 21/6: Mưa to nhưng nhiều nơi vẫn nóng bức

(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.

Tin nắng nóng

Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C