BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN (Từ ngày 08/04 đến ngày 17/04/2021)

I. Dự báo sóng
Vùng biển Ngày 08/04 Ngày 09/04 Ngày 10/04 Từ ngày 11/04 đến ngày 17/04/2021
Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng Nhận định
Thanh Hóa 0,5 – 1,5 Đông đến Đông Nam 1,0 – 2,0 Đông đến Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông đến Đông Bắc Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Nghệ An 0,5 – 1,5 Đông đến Đông Nam 1,0 – 2,0 Đông đến Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông đến Đông Bắc Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Hà Tĩnh 0,5 – 1,5 Đông đến Đông Nam 1,0 – 2,0 Đông đến Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông đến Đông Bắc Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
II. Dự báo dòng chảy
Vùng biển Ngày 08/04 Ngày 09/04 Ngày 10/04 Từ ngày 11/04 đến ngày 17/04/2021
Tốc độ (m/s) Hướng Tốc độ (m/s) Hướng Tốc độ (m/s) Hướng Nhận định
Thanh Hóa 0,2 - 0,4 Bắc đến Đông Bắc 0,2 - 0,4 Bắc đến Đông Bắc 0,2 - 0,4 Đông Bắc Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Nghệ An 0,2 - 0,4 Tây Bắc đến Bắc 0,2 - 0,4 Tây Bắc đến Bắc 0,2 - 0,4 Tây Bắc đến Bắc Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Hà Tĩnh 0,2 - 0,4 Tây Bắc đến Bắc 0,2 - 0,4 Tây Bắc đến Bắc 0,2 - 0,4 Tây Bắc đến Bắc Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
III. Dự báo thủy triều
         Tỉnh
Ngày
Sầm Sơn (Thanh Hóa) Hòn Ngư (Nghệ An) Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
Đỉnh triều Chân triều Đỉnh triều Chân triều Đỉnh triều Chân triều
H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h)
08/04 2,9 19 0,6 9 2,3 18 0,3 9 1,4 19 0,2 9
09/04 3,1 22 0,3 11 2,4 22 0,3 11 1,5 22 0,2 11
10/04 3,1 0 0,4 14 2,4 23 0,5 13 1,5 23 0,3 13
11/04 2,9 1 0,7 17 2,4 1 0,6 16 1,5 1 0,4 16
12/04 2,6 0 0,8 15 2,2 23 0,6 15 1,3 23 0,4 15
13/04 3.0 21 0.4 11 2.5 21 0.4 11 1.5 21 0.3 11
14/04 2,1 14 1,4 22 2,1 14 1,1 20 1,3 14 0,7 20
15/04 2,4 16 1,1 8 2,1 16 0,7 8 1,3 16 0,5 8
16/04 2,6 17 0,9 9 2,1 17 0,6 8 1,3 17 0,4 8
17/04 2,7 18 0,7 9 2,2 18 0,5 9 1,3 18 0,3 9
Mực nước lấy mốc theo số “0“ hải đồ                 
Bản tin phát lúc: 10h30  

Thời tiết ngày 21/6: Mưa to nhưng nhiều nơi vẫn nóng bức

(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.

Tin nắng nóng

Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C