BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN (Từ ngày 09/06 đến ngày 18/06/2021)

I. Dự báo sóng
Vùng biển Ngày 09/06 Ngày 10/06 Ngày 11/06 Từ ngày 12/06 đến ngày 18/06/2021
Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng Nhận định  
Thanh Hóa 0,5 – 1,5 Nam 0,5 – 1,5 Nam đến Tây Nam 0,5 – 1,5 Nam đến Tây Nam Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động 
Nghệ An 0,5 – 1,5 Nam đến Tây Nam 0,5 – 1,5 Nam đến Tây Nam 0,5 – 1,5 Nam đến Tây Nam Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động 
Hà Tĩnh 0,5 – 1,5 Nam đến Tây Nam 0,5 – 1,5 Nam đến Tây Nam 0,5 – 1,5 Nam đến Tây Nam Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động 
II. Dự báo dòng chảy
Vùng biển Ngày 09/06 Ngày 10/06 Ngày 11/06 Từ ngày 12/06 đến ngày 18/06/2021
Tốc độ (m/s) Hướng Tốc độ (m/s) Hướng Tốc độ (m/s) Hướng Nhận định
Thanh Hóa 0,2 – 0,5 Đông Bắc đến Bắc 0,2 – 0,5 Đông Bắc đến Bắc 0,2 – 0,5 Đông Bắc đến Bắc Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Nghệ An 0,2 – 0,5 Tây Bắc đến Bắc 0,2 – 0,5 Tây Bắc đến Bắc 0,2 – 0,5 Tây Bắc đến Bắc Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Hà Tĩnh 0,2 – 0,5 Tây Bắc đến Bắc 0,2 – 0,5 Tây Bắc đến Bắc 0,2 – 0,5 Tây Bắc đến Bắc Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
III. Dự báo thủy triều
         Tỉnh
Ngày
Sầm Sơn (Thanh Hóa) Hòn Ngư (Nghệ An) Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
Đỉnh triều Chân triều Đỉnh triều Chân triều Đỉnh triều Chân triều
H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h)
09/06 2,7 15 0,8 6 2,2 14 0,7 5 1,3 14 0,5 5
10/06 2,9 15 0,6 6 2,3 15 0,5 5 1,4 15 0,3 5
11/06 3,0 16 0,5 7 2,4 16 0,3 6 1,5 16 0,2 6
12/06 3,1 16 0,3 7 2,5 17 0,2 6 1,5 17 0,2 6
13/06 3,2 17 0,2 8 2,6 17 0,2 7 1,6 18 0,2 7
14/06 3,2 18 0,1 8 2,6 18 0,2 8 1,6 18 0,2 8
15/06 3.22 18.12 0.092 9 2.6 18.7 0.2 8.25 1.566 19.4 0.174 8.25
16/06 3,1 19 0,2 10 2,6 19 0,3 9 1,6 20 0,2 9
17/06 2,9 20 0,4 11 2,5 20 0,4 10 1,5 20 0,3 10
18/06 2,6 21 0,6 11 2,3 21 0,6 11 1,4 21 0,4 11

Thời tiết ngày 21/6: Mưa to nhưng nhiều nơi vẫn nóng bức

(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.

Tin nắng nóng

Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C