BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN (Từ ngày 02/06 đến ngày 11/06/2021)

I. Dự báo sóng
Vùng biển Ngày 02/06 Ngày 03/06 Ngày 04/06 Từ ngày 05/06 đến ngày 11/06/2021
Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng Độ cao (m) Hướng Nhận định  
Thanh Hóa 1,0 – 2,0 Nam đến Tây Nam 1,0 – 2,0 Nam đến Tây Nam 1,0 – 2,0 Nam đến Tây Nam Sóng cao nhất 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ
Nghệ An 1,0 – 2,0 Đông Nam 1,0 – 2,0 Đông Nam 1,0 – 2,0 Nam đến Đông Nam Sóng cao nhất 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ
Hà Tĩnh 1,0 – 2,0 Đông Nam 1,0 – 2,0 Đông Nam 1,0 – 2,0 Nam đến Đông Nam Sóng cao nhất 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ
II. Dự báo dòng chảy
Vùng biển Ngày 02/06 Ngày 03/06 Ngày 04/06 Từ ngày 05/06 đến ngày 11/06/2021
Tốc độ (m/s) Hướng Tốc độ (m/s) Hướng Tốc độ (m/s) Hướng Nhận định
Thanh Hóa 0,3 - 0,5 Bắc đến Đông Bắc 0,3 - 0,5 Bắc đến Đông Bắc 0,3 - 0,5 Bắc đến Đông Bắc Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Nghệ An 0,3 - 0,5 Tây Bắc đến Bắc 0,3 - 0,5 Tây Bắc đến Bắc 0,3 - 0,5 Tây Bắc đến Bắc Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
Hà Tĩnh 0,3 - 0,5 Tây Bắc đến Bắc 0,3 - 0,5 Tây Bắc đến Bắc 0,3 - 0,5 Tây Bắc đến Bắc Vận tốc 0,3 - 0,5 m/s
III. Dự báo thủy triều
         Tỉnh
Ngày
Sầm Sơn (Thanh Hóa) Hòn Ngư (Nghệ An) Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
Đỉnh triều Chân triều Đỉnh triều Chân triều Đỉnh triều Chân triều
H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h) H(m) Txh(h)
02/06 3,4 19 0,0 9 2,7 19 0,0 9 1,6 19 0,1 9
03/06 3,2 20 0,1 10 2,6 20 0,2 9 1,6 20 0,2 9
04/06 2,9 21 0,4 11 2,5 21 0,4 10 1,5 21 0,3 10
05/06 2,6 22 0,6 12 2,3 21 0,7 12 1,4 22 0,5 12
06/06 1,9 21 1,4 14 2,0 22 1,1 14 1,2 22 0,7 14
07/06 1,7 18 1,6 8 1,8 22 1,3 15 1,1 22 0,8 15
08/06 2,4 14 1,1 5 2,0 13 0,9 4 1,2 13 0,6 4
09/06 2,7 15 0,8 6 2,2 14 0,7 5 1,3 14 0,5 5
10/06 2,9 15 0,6 6 2,3 15 0,5 5 1,4 15 0,3 5
11/06 3,0 16 0,5 7 2,4 16 0,3 6 1,5 16 0,2 6

Thời tiết ngày 21/6: Mưa to nhưng nhiều nơi vẫn nóng bức

(TN&MT) - Hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố, lốc, gió giật mạnh.

Tin nắng nóng

Chiều nay (21/5), do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây nên khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng từ 2 - 4 độ. Lúc 13 giờ trưa nay nhiệt độ phổ biến 31- 34 độ, có nơi cao hơn như: Tương Dương 34.50C